• Welkom in de wereld van
  Raasveld Expertise.

 • Kijk je alleen vanuit de inhoud,
  dan zie je vaak alleen de strijdige belangen.

 • Voor je het weet, denk je zelf ook in tegenstellingen.

 • Gek eigenlijk, dat het altijd alleen over geld lijkt te gaan…

 • Wij kijken vooral naar de mensen,
  wat zij nodig hebben om verder te kunnen met hun leven.

 • Een andere manier van kijken,
  maakt het gezamenlijk belang zichtbaar……

 • …..met als resultaat een schaderegeling
  waar iedereen mee verder kan.

 • Dat is waar het bij Raasveld Expertise om draait,
  van welke kant je het ook bekijkt.

Welkom in de wereld van Raasveld Expertise.


Wij willen iets veranderen. Wij willen bijdragen aan een betere manier om schaderegelingen tot stand te brengen bij letselschade. Omdat de manier waarop van groot belang is om mensen te helpen accepteren wat er is gebeurd. Zodat ze door kunnen met hun leven.


Raasveld Expertise heeft haar caremanagement activiteiten en herstelgerichte dienstverlening ondergebracht in een speciaal bedrijf, onafhankelijk en vanuit eigen identiteit. Wij verwijzen graag naar de website www.metzorg.nl voor meer informatie.