Klachtenregeling

Personenschaderegeling is en blijft mensenwerk. Raasveld Expertise doet haar uiterste best om uw schade zo snel en zorgvuldig mogelijk te behandelen. Toch blijft het mogelijk dat u een klacht heeft over de manier waarop wij uw schade behandelen. In dat geval hebben wij een klachtenprocedure.

Deze procedure is bedoeld voor personen wiens schade door een medewerker van Raasveld Expertise namens de opdrachtgever is of wordt behandeld, dan wel voor de belangenbehartiger van deze persoon.

Een klacht is een uiting van onvrede over de dienstverlening of de medewerkers van Raasveld Expertise, die door de klager als onjuist of onvoldoende wordt ervaren en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie.

De klacht dient schriftelijk worden ingediend bij
Raasveld Expertise
t.a.v. de directie
Postbus 21
7440 AA Nijverdal
Per e-mail: Schaderegeling@raasveldexpertise.nl

De ontvangst van de klacht wordt binnen 3 werkdagen bevestigd.

Wij zullen de klacht zorgvuldig behandelen en binnen 10 werkdagen na ontvangstbevestiging reageren, tenzij er meer tijd nodig is. In dat geval stellen wij u uiteraard op de hoogte.

Mocht de reactie volgens de klager niet naar wens zijn, dan zal de directie de klager wijzen op andere mogelijkheden van geschillenbeslechting.

Ons bedrijf houdt een klachtenadministratie bij zodat aan bevoegde instanties inzicht kan worden gegeven in het aantal klachten en de wijze van afhandeling. Klachten kunnen ook intern worden besproken ter verbetering van onze dienstverlening.